Spring til indhold

UDVIKLING AF FREMTIDENS GRØNNE BRÆNDSTOFFER TIL SKIBSFARTEN PÅ DAGSORDENEN I GREENPORT NORTH

Grøn metanol er et af fremtidens grønne brændstoffer i skibsfarten og fiskeriet, og indfasningen heraf er et vigtigt skridt på vejen mod at gøre forsyningskæderne CO2-neutrale.

I Nordjylland findes i dag store mængder af grundstoffet CO2, som bruges til fremstilling af metanol sammen med grøn brint, fremstillet ved hjælp af el fra vindmøller eller solceller.  Denne CO2 kan enten komme fra industrivirksomheder som f.eks. Aalborg Portland, og dermed sikre effektiv udnyttelse af industriens restprodukter, eller der kan anvendes grøn CO2 fra biogasanlæg.

– I August 2021 har Mærsk netop bestilt 8 skibe, som i fremtiden skal sejle på metanol, så der er ingen tvivl om, at grøn metanol har en fremtid i den grønne omstilling, fortæller skibsreder Karsten Mølgaard fra rederiet Isafold i Hirtshals.

Greenport North er i øjeblikke i gang med at afdække muligheden for at etablere en business case på lokalt produceret metanol sammen med nordjyske aktører på området.

For yderligere information, kontakt venligst Steen H. Hintze.

Greenport North®
Nordsøen Forskerpark
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals

+45 32 67 66 00
welcome@greenportnorth.dk