Spring til indhold

OM OS

I forlængelse af Hjørring Kommunes vedtagelse af Energiplan 2.0 igangsættes et nytænkende erhvervsinitiativ på Hirtshals Havn.

Det sker med etableringen af udviklingsselskabet Greenport North P/S, som skal være katalysator for grøn omstilling og vækst for eksisterende og nye virksomheder på Hirtshals Havn.

Med base på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals og i tæt samarbejde med Hirtshals Havn arbejder Greenport North med grøn udvikling indenfor energi, transport og industri.

Innovation og videndeling er en del af vores DNA. Med Hirtshals Havn som platform for demonstrations- og udviklingsprojekter går vi i dialog med med interesserede havne, virksomheder og netværk omkring Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

STORE, GRØNNE PERSPEKTIVER

Der er igangsat planlægning af en udvidelse af Hirtshals Havn, som med en investering på op mod 1 mia. kr. i nye anlæg åbner et vindue for ny og innovativ tænkning omkring grøn havneudvikling og -drift.

I sommeren 2021 blev Hirtshals Havns status på det Transeuropæiske Transportnetværk (TEN-T) opgraderet, hvilket vil give øget transportaktivitet og eksterne investeringer i infrastruktur frem til og i havnen i de kommende år.

Havnens beliggenhed, den eksisterende infrastruktur og planerne om havneudvidelsen åbner mulighed for, at Hirtshals Havn kan bevæge sig op i en anden liga og realistisk sigte efter en ambition om at blive den grønneste trafikhavn i Europa på gods, transport og logistikløsninger.

GRØN ENERGI TIL BLÅ BUSINESS

Ambitionen med initiativet Greenport North er at skabe et unikt kommercielt vækstcenter på Hirtshals Havn.

Med Greenport North igangsættes en udviklingsproces, som skal tiltrække nye grønne virksomheder og investeringer til Hirtshals Havn, samtidig med at rammebetingelserne optimeres for de eksisterende produktions- og transportvirksomheder på havnen.

De grønne investeringer skal realiseres gennem et målrettet arbejde for at skabe en række stærke værditilbud til virksomheder og facilitering af kommercielle samarbejder omkring symbioser og grøn erhvervsudvikling.

Metoder, modeller og teknologier for fremtidens energisystemer og grøn vækst udviklet i Hirtshals vil kunne anvendes af havne i hele verden.

FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Greenport North arbejder med reference til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015. De 17 verdensmål udgør en udviklingsdagsorden, som frem til 2030 forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at arbejde mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø.

 

GREENPORT NORTHS INNOVATIONSMODEL

Vi arbejder med en åben innovationsmodel, hvor alle aktører kan være med til at designe og udvikle værdikæderne i den grønne omstilling og cirkulære økonomi, som vi skal finde vej mod i de kommende år.

Vi identificerer indsatsområder, som kræver udvikling for at skabe grønne rammebetingelser, igangsætter innovationsgrupper og påbegynder arbejdet med at indsamle viden og udvikle forretningsmodeller til kommercielle aktiviteter.

Vi deler den viden, vi i fællesskab genererer ved hjælp af den enkeltes indsats. Greenport Norths innovationsplatform skaber rammerne for samarbejde og videnformidling med seminarer, innovation camps og challenges samt virtuelle workshops.

GREENPORT NORTH ER EN ONE-STOP SHOP FOR GRØNNE INVESTERINGER PÅ HIRTSHALS HAVN

Vi hjælper nye, grønne virksomheder på vej. Vi identificerer potentielle samarbejdspartnere på havnen eller i vores partnerkreds og er gerne behjælpelige med at etablere kontakt og afdække samarbejdspotentialet. Vi faciliterer kontakt til havnen, forsyningsselskaber og relevante myndigheder. Vi formidler kontakt til investorer og finansieringsinstitutioner til konkrete erhvervsprojekter.

Vi samarbejder med Invest in Denmark, NordDanmarks EU-kontor og Business Hjørring om konkrete støtteprogrammer.

Kontakt os og hør mere om hvordan vi kan hjælpe din grønne investering på vej.

Oplys navn og e-mail, så holder vi dig opdateret med nyt om Greenport Norths aktiviteter og arrangementer.

Greenport North®
Nordsøen Forskerpark
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals

+45 32 67 66 00
welcome@greenportnorth.dk