Spring til indhold

GRØN HAVNEUDVIKLING OG INNOVATION I HIRTSHALS

Greenport North arbejder for at skabe grøn energi til blå business og gøre Hirtshals Havn til en internationalt kendt rollemodel for bæredygtig havneudvikling.

Vi vil optimere rammebetingelser og værditilbud på Hirtshals Havn gennem nye grønne energiløsninger, sektorkobling og cirkulær økonomi.

Vi står såvel lokalt som internationalt overfor massive udfordringer på klima- og energiområdet. For at nå 2030-målene om en reduktion af CO2-udledningen på 70% må vi nødvendigvis accelerere den grønne omstilling og understøtte transportsektoren og den maritime industris omlægning fra fossile brændsler til vedvarende energi.

Vi vil skabe stærke værditilbud til erhvervslivet på Hirtshals Havn gennem sektorkobling og udvikling af cirkulære, bæredygtige energiløsninger til transportsektor og industri. Restprodukter og overskudsenergi skal lagres og udnyttes i energisymbioser.

Vi vil generere grøn energi til blå business ved at udvikle energiinfrastrukturen og optimere produktionsbetingelserne for nye grønne brændstoffer – brint, metanol, biogas, ammoniak – og etablere en GreenZone til produktion heraf.

Vi inviterer virksomheder, videnorganisationer, netværk og investorer til at samarbejde om grønne energiformer og -symbioser på Hirtshals Havn. Metoder, modeller og teknologier for fremtidens energisystemer og grøn vækst udviklet i Hirtshals vil kunne anvendes af havne i hele verden.

Aktuelt

GRØNNE VÆRDITILBUD PÅ HIRTSHALS HAVN

Vores ambition er, at vi i 2027

  • kan tilbyde grøn energi – varme, el, gas, køling, brint, ilt – som standard
  • har skabt de nødvendige rammebetingelser for produktion af nye grønne brændstoffer
  • har idriftsat et Smart Energy System, hvor overskudsenergi genanvendes i industrielle symbioser
  • har etableret samarbejde og videndeling med havnene omkring Kattegat, Skagerrak og Nordsøen

 

 

Oplys navn og e-mail, så holder vi dig opdateret med nyt om Greenport Norths aktiviteter og arrangementer.

Greenport North®
Nordsøen Forskerpark
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals

+45 32 67 66 00
welcome@greenportnorth.dk