Spring til indhold

GREENPORT NORTH ARBEJDER MED DE 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

AMBITIØS GLOBAL UDVIKLINGSDAGSORDEN

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling bygger videre på de otte 2015-mål, som havde deadline ved udgangen af 2015. De ny verdensmål fokuserer i endnu højere grad på bæredygtighed.

Alle verdensborgere har ret til et værdigt liv, og vi har den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at løse de globale udfordringer. Men det kræver, at at vi arbejder sammen i et globalt fællesskab.

Greenport North arbejder med særligt fokus på 8 udvalgte verdensmål.

 

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Realisere den grønne omstilling, øge andelen af vedvarende energi i energiforbruget og forbedre energieffektiviteten.

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Afkoble vækst fra ressourceforbrug og miljøbelastning, forbedre ressourceeffektiviteten i både produktion og forbrug, udbrede miljøteknologiske løsninger, styrke produktiviteten og øge arbejdsudbuddet varigt.

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Fremme bæredygtig industri, støtte innovation og udbredelsen af nye grønne teknologier, cirkulær økonomi og forretningsmodeller til gavn for det lokale erhvervsliv og borgerne. Central aktør i at udbygge en effektiv infrastruktur.

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Bidrage til at accelerere udviklingen af fremtidens grønne transportformer til lands og til vands. Sikre, at havnen er fremtidens kraftcenter for bæredygtig udvikling og økonomisk vækst i byen og kommunen.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Mindske miljøbelastning ved at fremme betingelserne for cirkulær økonomi og udfase økonomisk vækst fra forbrug af ikke-fornybare naturressourcer.

MÅL 13: KLIMAINDSATS

Bekæmpe den globale opvarmning ved at nedbringe CO2-udledningen gennem understøttelse af udbredelsen af fremtidens grønne energi og brændstoffer.

MÅL 14: LIVET I HAVET

Fremme grønne brændstoffer til den maritime sektor for at sikre havene mod forurening og gøre Hirtshals til en kendt og anerkendt havn for grøn transport over grænser.

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Vi kan ikke gøre alt alene, og må i højere grad invitere til samarbejde og dele viden i kampen mod de globale udfordringer. Metoder, modeller og teknologier for fremtidens energisystemer og grøn vækst udviklet i Hirtshals kan anvendes af havne i hele verden.

Kategorier

Greenport North®
Nordsøen Forskerpark
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals

+45 32 67 66 00
welcome@greenportnorth.dk