Spring til indhold

GREENPORT NORTH VIL SKABE GRØN VÆKST VED HJÆLP AF OVERSKUDSVARME PÅ HIRTSHALS HAVN

GREENPORT NORTH AFDÆKKER POTENTIALET I OVERSKUDSVARME FRA VIRKSOMHEDER PÅ HIRTSHALS HAVN

Flere af havnens virksomheder genererer store mængder overskudsvarme, som potentielt kan udnyttes på fjernvarmenettet eller som procesvarme til andre virksomheder.

Med den nye politiske aftale om overskudsvarme fra september 2021 vil det være muligt at lægge varmen på fjernvarmenettet i Hirtshals. Men realiteten er, at det meste af forbruget allerede dækkes med overskudsvarme fra Lilleheden A/S og fra AVV i Hjørring.

Greenport North påbegynder derfor arbejdet med at identificere modeller, som kan skabe grøn vækst ved hjælp af overskudsvarmen på havnen.

– Vi ser ind i en fremtid, hvor mængden af overskudsvarme vil stige, så vi skal allerede nu arbejde med mulighederne for at udnytte den. Samtidig kan vi bidrage til at skabe gode vækst- og bæredygtighedsbetingelser ved at tilbyde grøn procesvarme til virksomheder på havnen, siger Greenport Norths CEO, Steen Harding Hintze.

Greenport North inviterer virksomheder, som kan aftage overskudsvarme, til at deltage i udviklingen af modeller tilpasset deres forventede energiprofil. Kontakt Steen H. Hintze for at høre mere.

Kategorier

Greenport North®
Nordsøen Forskerpark
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals

+45 32 67 66 00
welcome@greenportnorth.dk